Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2022. godinu

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Plitvička Jezera da, sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima ( „Narodne Novine“ br. 115/16 i 101/17) i članka 13. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i 112/21, „Županijski glasnik“Ličko-senjske županije br. 33/17 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.10/21), dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, najkasnije do 31. ožujka 2022. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.
Sve detalje poziva i obrazac možete pronaći u prilogu objave.

  • Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2022. godinu (11.01.2022.)
  • Obrazac-podaci o kućama za odmor (11.01.2022.)