Program bespovratnih potpora Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Na Internet stranicama Ministarstva turizma raspisan Program bespovratnih potpora Konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz ciljanu potporu ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.

Ciljevi programa sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:

 • razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda
 • povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama
 • povećanje prosječne potrošnje po danu boravka
 • povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja
 • umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini
 • unapređenje međunarodne prepoznatljivosti

Korisnici mogu biti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge); seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Sredstva se dodjeljuju kroz tri mjere:

 1. MJERA A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti,  sljedećih vrsta ugostiteljskih  objekata:
  • A1 – sve vrste objekata iz skupine „hoteli“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel;
  • A2 – „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj);
  • A3 – seljačko domaćinstvo (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge i PG /trgovačko društvo, obrt, zadruga/ za kušaonice);
  • A4 – objekti u domaćinstvu (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)
 2. MJERA B – razvoj posebnih oblika turizma (subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)
 3. MJERA C – internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost (članarine u prestižnim renomiranim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve 3 godine članstva; sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata).

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 30. ožujka 2015. godine (navedeni datum je zadnji rok predaje na poštu, ili u pisarnicu Ministarstva). U privitku Vam dostavljamo tekst Programa, a više o natječajima, kriterijima dodjele sredstava, prihvatljivim aktivnostima, prihvatljivim prijaviteljima po pojedinoj mjeri, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na linku: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936