Prostorni plan Nacionalnog parka Plitvička jezera (2014)

 • Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana ()
 • Knjiga II. Obrazloženje Plana i obvezni prilozi ()
 • Karta granica ()
 • Korištenje i namjena prostora (1)
 • Pregledna karta zaštite prirodne baštine – zone zaštite (2A)
 • Ekološka mreža (2B)
 • Karta staništa (3)
 • Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (4)
 • Plan posjećivanja i razmještaj funkcija od važnosti za upravljanje (5)
 • Infrastrukturni sustavi i mreže – Promet (6A)
 • Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije (6B)
 • Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav (6C)
 • Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodoopskrbni sustav (6D)
 • Infrastrukturni sustavi i mreže – Odvodnja otpadnih voda (6E)
 • Građevinska područja naselja - naselje Saborsko - Kuselj (7.1)
 • Građevinska područja naselja - naselje Sertić Poljana (7.2)
 • Građevinska područja naselja - naselja Korana I. i Korana II (7.3)
 • Građevinska područja naselja - naselje Poljanak (7.4)
 • Građevinska područja naselja - naselje Rastovača (7.5)
 • Građevinska područja naselja - naselje Plitvica Selo (7.6)
 • Građevinska područja naselja - naselje Zaklopača (7.7)
 • Građevinska područja naselja - naselje Plitvička Jezera - Velika Poljana (7.8)
 • Građevinska područja naselja - naselja Plitvička Jezera i Jezerce - Mukinje (7.8.1)
 • Građevinska područja naselja - naselje Jezerce (7.9)
 • Građevinska područja naselja - naselje Donji Babin Potok (7.10)
 • Građevinska područja naselja - naselje Gornji Babin Potok (7.11)
 • Građevinska područja naselja - naselje Prijeboj (7.12)
 • Građevinska područja naselja - naselje Drakulić Rijeka (7.13)
 • Građevinska područja naselja - naselje Kapela Korenička (7.14)
 • Građevinska područja naselja - naselje Čujića Krčevina (7.15)
 • Građevinska područja naselja - naselja Rudanovac i Vrelo Koreničko (7.16)
 • Građevinska područja naselja - naselja Homoljac (7.17)