Rješenje o određivanju biračkih mjesta

 • Rješenje o određivanju biračkih mjesta ()
 • Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 44/06, 24/11 i 128/14) općinsko izborno povjerenstvo općine Plitvička Jezera, donosi

  R J E Š E N J E
  O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

   

  Na području općine Plitvička Jezera određuju se slijedeća biračka mjesta:

  1. biračko mjesto broj 1. u Korenici, OŠ Dr. Franjo Tuđman, Korenica, Riječka br. 2 (blagovaonica škole) koje obuhvaća biraĉe s prebivalištem u naseljima: Drakulić Rijeka, Vrelo Koreničko, Vranovača, Vrpile, Kapela Korenička, Rudanovac, Mihaljevac, Kompolje Koreničko, Šeganovac, Kalebovac, Gradina Korenička, Oravac, Jasikovac, Ponor Korenički, Homoljac, Trnavac, Krbavica, Bjelopolje i Tuk Bjelopoljski.
  2. biračko mjesto broj 2. u Korenici, ugostiteljsko turistička škola Plitvička Jezera, Korenica, Zagrebačka br. 2 (restoran “Mrsinj”) koje obuhvaća birače s prebivalištem u mjestu Korenica.
  3. biračko mjesto broj 3. u Mukinjama, OŠ Plitvička Jezera, Mukinje br. 19, koje obuhvaća birače s prebivalištem u u naseljima: Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Ćuića Krčevina, Prijeboj, Jezerce, Korana, Rastovača i Mukinje.
  4. biračko mjesto broj 4. u Smoljancu, OŠ Smoljanac, Smoljanac, Smoljanac bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima: Smoljanac, Sertić Poljana, Poljanak i Selo Plitvice.
  5. biračko mjesto broj 5.. u Čanku, društveni dom, Čanak, Čanak bb , koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima : Čanak i Kozjan.