SAZIV: 16. redovna sjednica OV Općine Plitvička Jezera

Saziv za 16. redovnu sjednicu OV Općine Plitvička Jezera, koja će se održati 13.12.2023. u 18.30 sati, kao i sve pripadajuće akte, pogledajte u prilogu.

 • 0 SAZIV ()
 • 2 Zapisnik Sa 15 Sjednice O V-a ()
 • 3 PRIJEDLOG PRORAČUN 2024 OPĆINA ()
 • 3.2 Izvješće O Provedenom Savjetovanju - Proračun 2024 ()
 • 4 Prijedlog Odluke O Izvršavanju Proračuna ()
 • 5 A Prijedlog Programa Gradnje ()
 • 5 B Prijedlog Programa Održavanja ()
 • 5 C Prijedlog Programa Javnih Potreba U Soc Skrbi I Zaštiti Zdravlja ()
 • 5 D Prijedlog Programa Javnih Potreba U Sportu ()
 • 5 E Prijedlog Programa Javnih Potreba U Obrazovanju ()
 • 5 F Prijedlog Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju ()
 • 5 F.1 Uz Prijedlog Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju ()
 • 5 G Prijedlog Programa Javnih Potreba U Kulturi ()
 • 5 H Prijedlog Programa Javnih Potreba U Vatrogastvu I CZ ()
 • 5 I Prijedlog Programa Utroška Sredstava - šumski Doprinos ()
 • 5 J Prijedlog Programa Utroška Tur Pristojbe ()
 • 5k Prijedlog Progrfama Utroška Sredstava Od Zakupa Polj Zemlj ()
 • 6 Prijedlog Odluke O Usvajanju Godišnjeg Plana Upravljanja Imovinom ()
 • 6.1 Plan Upravljanja Imovinom Općine Plitvička Jezera Za 2024 ()
 • 7 Prijedlog Analize Stanja Sustava CZ Za 2023 G ()
 • 8 Prijedlog Plana Razvoja Sustava CZ Za 2024 Godinu ()
 • 9 Prijedlog Odluke O Visini Poreznih Stopa God Poreza Na Dohodak ()
 • 9.1 Izvješće O Provedenom Savjeteovanju - Dopirnos ()
 • 10 Prijedlog Odluke O Porezima Općine Plitvička Jezera ()
 • 10.1 Izvješće O Provedenom Savjetovanju - Lokalni Porezi ()
 • 11 Prijedlog Odluke O Ispravci Tehničke Greške - UPU Rastovača ()