Saziv: 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održat će se 30. studenog 2021. godine, sa početkom u 17:00 sati.

 • Saziv za 3. redovnu sjednicu (19.11.2021.)
 • 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim dopunskim izborima (12.11.2021.)
 • 1.1. Zaključak o primanju izvješća Mandatnog povjerenstva (12.11.2021.)
 • 1.1.1. Konačni rezultati dopunskih izbora (12.11.2021.)
 • 2. Proračun 2022. godine s projekcijom za 2023.-2024. (12.11.2021.)
 • 2.1. Obrazac za predaju Amandmana na prijedlog Proračuna za 2022. godinu (12.11.2021.)
 • 3. Odluka o izvršavanju Proračuna 2022. godine (12.11.2021.)
 • 4.1. Program gradnje (12.11.2021.)
 • 4.2. Program održavanja (12.11.2021.)
 • 4.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (12.11.2021.)
 • 4.4. Program javnih potreba u sportu (12.11.2021.)
 • 4.5. Program javnih potreba u obrazovanju (12.11.2021.)
 • 4.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju (12.11.2021.)
 • 4.7. Program javnih potreba u kulturi (12.11.2021.)
 • 4.8. Program javnih potreba u vatrogastvu (12.11.2021.)
 • 4.9. Program utroška šumskog doprinosa (12.11.2021.)
 • 4.10. Program utroška turističke pristojbe (12.11.2021.)
 • 4.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta (12.11.2021.)
 • 5. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda (12.11.2021.)
 • 5.1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda (11.2021.)
 • 6. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom (12.11.2021.)
 • 6.1. Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (11.2021.)
 • 7. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa sporazuma Babina gora (22.11.2021)
 • 7.1. Prijedlog aneksa Sporazuma o sufinanciranju centra za gospodarenje otpadom (19.10.2021.)