5. redovna sjednica Općinskog Vijeća

5. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 19. prosinca 2013. godine u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća
 3. Donošenje Plana proračuna za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2014. godini
  • Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2014.
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
  • Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2014. godini
  • Socijalni program Općine Plitvička Jezera u 2014. godini
  • Program javnih potreba u športu za 2014. godinu
  • Program javnih potreba u školstvu za 2014 godinu
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu
  • Program utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu
  • Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršenju Plana Proračuna za 2014. godinu
 5. Donošenje Odluke o podjeli društva Komunalac d.o.o. Korenica
 6. Donošenje prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Slapić

Akti 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2013/26)
 • Projekcija proračuna za 2014.-2016. (SG 2013/26)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2013/26)
 • Odluka o podjeli društva Komunalac d.o.o. po modelu „odvajanje s osnivanjem" (SG 2013/26)
 • Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2014. (SG 2013/26)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2013/26)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području općine Plitvička Jezera (SG 2013/26)
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. (SG 2013/226)
 • Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2014. (SG 2013/26)
 • Program utroška boravišne pristojbe za 2014. (SG 2013/26)
 • Program javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2013/26)
 • Program javnih potreba u športu za 2014. (SG 2013/26)
 • Program javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2013/26)
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2013/26)
 • Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. (SG 2013/26)
 • Socijalni program Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2013/26)
 • Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Slapić“ (SG 2013/26)